Leasa golfstudio

Leasa golfstudio

Nu kan vi erbjuda er golfklubb att leasa er golfstudio. Enkelt förklarat går det till så att vi kommer överens om vilken studio och utrustning som ni vill ha. Vi tar sedan fram ett förslag som innebär att ni får golfstudion anlagd och betalar en leasingavgift för studion .

Genom att leasa er golfstudio undviker ni en tung investering som binder mycket kapital. Istället kan ni dela upp kostnaden månadsvis. Hur lång tid ni vill skriva avtalet på samt hur mycket ni vill gå in med kontant eller ha som restvärde påverkar månadskostnaden för leasingavtalet. Läs mer om leasing av TrackMan4 här.

Läs även om leasing hos Skatteverket. Du hittar information om leasing hos Skatteverket här https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/331524.html

Kontakta oss med hjälp av formuläret nedan för att få mer information om hur ni kan lägga upp ett leasingavtal för en golfstudio.

    [recaptcha]