Bygga golfstudio förlänger säsongen

Skall ni bygga golfstudio? När ni går igång med ett sådant projekt finns det en del att tänka på. Här kommer en sammanfattning över sådant ni bör överväga i ett tidigt skede för att hamna rätt i slutändan.

Hur skall golfstudion användas?

Användning. De flesta tänker att de skall använda golfstudion för att öva sving/slagträning vintertid eller när vädret inte tillåter att spela utomhus. Däremot bör ni tänka över om ni skall bygga golfstudio och även skall inkludera annan träning än just slagträning? Andra kompletterande delar kan vara en möjlighet att träna puttar, chippar, funktionell träning, styrketräning eller konditionsträning. Dessa kompletterande användningsområden kan gå att anlägga inom samma väggar och det finns mycket tid och pengar att tjäna på att ta höjd för detta så tidigt som möjligt i planeringen.

Vår Golfstudio Ryfors har två slagplatser, ett puttingområde, en HWC samt öppna ytor. Observera att bilden inte visar en Ryfors golfstudio.

Vem skall använda golfstudion?

Omfattning träning i golfstudion. Skall ni vara en person i taget som tränar i studion eller skall det vara grupper samtidigt. Då kan det vara bra att tänka igenom hur många det skulle behöva finnas plats för samtidigt i studion. Genom att planera för detta så har ni möjlighet att undvika att ni bygger en lösning som blir undermålig. Tänk även på hur det blir så effektivt som möjligt. Är det grupper som tränar enstaka gånger kanske det är en bättre idé att träna oftare och färre. Annars finns risken att ni använder anläggningen sällan för en större grupp och annars står tom och bara “kostar pengar”.

Projektgrupp för golfstudion

Skapa en projektgrupp för arbetet med att anlägga en golfstudio. Dela in projektet i olika delar och dela upp ansvaret för de olika delarna och bestäm i vilken ordning saker och ting skall ske. Välj även en person som är övergripande ansvarig för hela projektet. Kontakta gärna oss i ett tidigt skede för att vi skall kunna komma med viktigt inspel så tidigt som möjligt för att projektet skall löpa på så effektivt som möjligt och resultatet bli så bra som möjligt.

Budget för golfstudioprojektet

Har ni någon budget för hur mycket studion får kosta? Det finns mycket att tjäna på att planera ordentligt samt ta höjd för att det mesta kan ta längre tid än man önskar.

Läs om våra olika golfstudios

Kontakta oss för mer information

    [recaptcha]