Custom Fitting

En golfstudio är ett perfekt sätt att kunna komma igång med Custom Fitting. I exempelvis vår golfstudio Ryfors finns allt som behövs för att kunna komma igång med Custom Fitting på bästa sätt. Custom Fitting Vid en Custom Fitting tar man reda Read More

Ryfors golfstudio

Nu lanserar vi golfstudion Ryfors. Golfstudion Ryfors är en studio som har en bruksarea om cirka 70 kvadratmeter och en byggnadsarea om cirka 80 kvadratmeter. Studion innehåller ett puttingområde, två slagplatser och en handikappanpassad toalett. Studion är tänkt att placeras vid rangen Read More