Custom Fitting

Custom Fitting

En golfstudio är ett perfekt sätt att kunna komma igång med Custom Fitting. I exempelvis vår golfstudio Ryfors finns allt som behövs för att kunna komma igång med Custom Fitting på bästa sätt.

Custom Fitting

Vid en Custom Fitting tar man reda på exakt vilken utrustning som passar vilken spelare. Genom att analysera hur din spelprofil ser ut kan man säkerställa att du får precis den utrustning som lyfter din spelprofil på bästa sätt.

Läs mer om Custom Fitting hos Svensk Golf här http://www.svenskgolf.se/artiklar/partner/20180226/darfor-borde-alla-gora-en-custom-fitting-dormypartner/