Gears för 3D visualisering av sving

Gears Sports har tagit fram det perfekta systemet för att analysera golfspelares sving och på ett enkelt sätt kunna analysera och komma med förslag till förbättring.
Läs mer om Gears Sports för golf här.