Ryfors golfstudio

Nu lanserar vi golfstudion Ryfors. Golfstudion Ryfors är en studio som har en bruksarea om cirka 70 kvadratmeter och en byggnadsarea om cirka 80 kvadratmeter. Studion innehåller ett puttingområde, två slagplatser och en handikappanpassad toalett. Studion är tänkt att placeras vid rangen och har en vikvägg som kan öppnas helt eller haft. När vädret tillåter kan man spela direkt ut mot rangen.

Studion är byggd för att passa med TrackMan 4. Produktion tar cirka 4 månader och leverans sker i 10 prefabricerade block som kommer levererad inplastade. Läs mer om golfstudion Ryfors här.